bảo hành
       Hàng hóa, sản phẩm bên mảng xây lắp sẽ được sửa chữa, bảo hành trong vòng 06 tháng nếu xác định nguyên nhân do lỗi của HOANGHA.,ltd